US?UGI SPECJALISTYCZNE

  • Usuwanie starych oznakowa?
  • Usuwanie ?ladw opon
  • Politurowanie pod?g

Oferujemy chemiczne usuwanie oznakowa? poziomych na terenie obiektw przemys?owych i handlowych. Metoda ta nie ingeruje w struktur? betonowej posadzki. Zajmujemy si? rwnie? usuwaniem ?ladw opon wzkw wid?owych z posadzek betonowych. Stosujemy wy??cznie najwy?szej jako?ci ?rodki chemiczne, ktre ca?kowicie likwiduj? nieestetyczne ?lady przywracaj?c pod?odze jej oryginalny wygl?d.

 

USUWANIE STARYCH OZNAKOWA? wykonujemy najwy?szej klasy ?rodkami chemicznymi bez ingerowania w struktur? betonowej posadzki.

USUWANIE ?LADW OPON ??czymy z impregnacj? powierzchni co pozwala na przywrcenie betonowej posadzce jej oryginalnego wygl?du.

CZYSZCZENIE CI?NIENIOWE kostki brukowej oraz elewacji uzupe?niamy konserwacj? chemiczn? chroni?c? przed ponownym zabrudzeniem.