?rodki czysto?ci ?d?

?rodki czysto?ci ?d?Dla nas liczy si? przede wszystkim nieskazitelna czysto??, higiena i porz?dek. W?a?nie dlatego w naszej firmie wykorzystujemy wy??cznie profesjonalne ?rodki czysto?ci ?d?. Posiadamy rozbudowane zaplecze, je?li chodzi o tego rodzaju produkty, dostosowane do czyszczenia r?nych powierzchni. W?rd naszych propozycji znajduj? si? tak?e specjalne ?rodki przeznaczone do usuwania plam, zabrudze? i innych zanieczyszcze? z bardzo trudnych powierzchni. To wszystko sprawia, ?e jeste?my w stanie przywrci? czysto?? wsz?dzie tam, gdzie jej brakuje. Profesjonalne ?rodki czysto?ci to tak?e gwarancja bezpiecze?stwa i higieny. Nasza do?wiadczona i odpowiednio wykwalifikowana kadra doskonale potrafi takich preparatw u?ywa?, dzi?ki czemu ca?y proces sprz?tania przebiega sprawnie i w pe?ni komfortowo oraz bezpiecznie. Wykorzystywane przez nas preparaty do czyszczenia powierzchni pozostawiaj? delikatne, subtelne zapachy. Zach?camy zatem do skorzystania z naszej oferty w zakresie czyszczenia powierzchni i pomieszcze? biur, hal i innych wn?trz.

 

USUWANIE STARYCH OZNAKOWA? wykonujemy najwy?szej klasy ?rodkami chemicznymi bez ingerowania w struktur? betonowej posadzki.

USUWANIE ?LADW OPON ??czymy z impregnacj? powierzchni co pozwala na przywrcenie betonowej posadzce jej oryginalnego wygl?du.

CZYSZCZENIE CI?NIENIOWE kostki brukowej oraz elewacji uzupe?niamy konserwacj? chemiczn? chroni?c? przed ponownym zabrudzeniem.