Firma sprz?taj?ca ?d?

Firma sprz?taj?ca ?d?Nasza firma sprz?taj?ca ?d? to gwarancja zadowolenia dla ka?dego, kto ceni sobie wysok? jako?? us?ug. Od wielu lat ?wiadczymy tego rodzaju us?ugi i wszyscy nasi klienci s? zadowoleni z efektw ko?cowych. W zakresie naszych dzia?a? znajduje si? przede wszystkim profesjonalne czyszczenie rozmaitych powierzchni, w tym tak?e tych silnie zabrudzonych. Oczyszczamy tak?e stare oznakowanie, ?lady opon i wiele innych bardzo trudnych elementw. Nasza firma to pe?en profesjonalizm i indywidualne podej?cie do ka?dego klienta. Nasze firmy sprz?taj?ce ?d? to tak?e wieloletnie do?wiadczenie, nowoczesne maszyny i urz?dzenia, a tak?e najlepsze ?rodki czysto?ci. To sprawia, ?e dzisiaj naszym klientom jeste?my w stanie zaoferowa? najwy?sz? jako?? w oparciu o nasz? wiedz? i do?wiadczenie. Zach?camy do sprawdzenia naszej oferty oraz do kontaktu z nasz? firm? w celu ustalenia szczeg?w wsp?pracy. Dla nas zawsze najwa?niejszy jest klient, dlatego stawiamy na wysok? jako?? i nieustanny rozwj naszej firmy.

 

USUWANIE STARYCH OZNAKOWA? wykonujemy najwy?szej klasy ?rodkami chemicznymi bez ingerowania w struktur? betonowej posadzki.

USUWANIE ?LADW OPON ??czymy z impregnacj? powierzchni co pozwala na przywrcenie betonowej posadzce jej oryginalnego wygl?du.

CZYSZCZENIE CI?NIENIOWE kostki brukowej oraz elewacji uzupe?niamy konserwacj? chemiczn? chroni?c? przed ponownym zabrudzeniem.