mycie okien ?d?

Mycie okien ?d?

Nasza firma to lider w bran?y sprz?taj?cej. Mo?emy pochwali? si? do?wiadczon? i odpowiednio wykwalifikowan? kadr?, a tak?e najbardziej nowoczesnymi rozwi?zaniami na rynku. W naszej ofercie znajduje si? mi?dzy innymi profesjonalne mycie okien ?d?. Nasza oferta w tym zakresie jest adresowana zarwno do osb prywatnych, jak i firm oraz przedsi?biorstw. Zajmujemy si? myciem okien w wielkich halach, hotelach czy zak?adach produkcyjnych, ale tak?e na powierzchniach biurowych. Dysponujemy odpowiednim sprz?tem i urz?dzeniami, dzi?ki czemu taka praca wykonywana jest w odpowiedni sposb. Zach?camy do zapoznania si? z naszym zapleczem maszynowym oraz kadr? pracownikw. Nasza firma to gwarancja zadowolenia i pi?knie l?ni?ce okna, na ktrych nie ma ?ladu smug. Wszystkie us?ugi wykonywane s? w pieczo?owity sposb, by spe?ni? wymagania wszystkich klientw. Zach?camy do skorzystania z naszej oferty w zakresie mycia okien. Dla nas nie ma powierzchni, ktrej nie da si? wyczy?ci? na idealny b?ysk. Zapraszamy do naszej firmy.

 

USUWANIE STARYCH OZNAKOWA? wykonujemy najwy?szej klasy ?rodkami chemicznymi bez ingerowania w struktur? betonowej posadzki.

USUWANIE ?LADW OPON ??czymy z impregnacj? powierzchni co pozwala na przywrcenie betonowej posadzce jej oryginalnego wygl?du.

CZYSZCZENIE CI?NIENIOWE kostki brukowej oraz elewacji uzupe?niamy konserwacj? chemiczn? chroni?c? przed ponownym zabrudzeniem.