SPRZ?TANIE

  • Hal magazynowych i produkcyjnych

DOCZYSZCZANIE

  • Po remontach
  • Kostki brukowej
  • Elewacji

ORAZ

  • Pranie dywanw i wyk?adzin
 

USUWANIE STARYCH OZNAKOWA? wykonujemy najwy?szej klasy ?rodkami chemicznymi bez ingerowania w struktur? betonowej posadzki.

USUWANIE ?LADW OPON ??czymy z impregnacj? powierzchni co pozwala na przywrcenie betonowej posadzce jej oryginalnego wygl?du.

CZYSZCZENIE CI?NIENIOWE kostki brukowej oraz elewacji uzupe?niamy konserwacj? chemiczn? chroni?c? przed ponownym zabrudzeniem.